19 i 20 listopada – co to za dni?

19 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci, a 20 listopada po raz pierwszy w Polsce obchodzony będzie Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Uchwałę w tej sprawie – na wniosek Rzecznika Praw Dziecka – podjął 7 listopada Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Oba dni to momenty szczególnej refleksji nad tym, jak najmłodsi chronieni są przed krzywdzeniem. W naszym społeczeństwie zachodzi wyraźna zmiana świadomości tego, że stosowanie kar fizycznych nie jest dobrą i skuteczną metodą wychowawczą. Ma to również uświadomić dzieciom, iż mają swoje prawa i powinny wiedzieć, jak z nich korzystać, a dorosłym przypomnieć, że mają tych praw zawsze przestrzegać.

 

Zachęcamy do obejrzenia krótkich filmów

https://youtu.be/HMcEOTo8hrc  

https://youtu.be/g4EHj-2Q-Cc

https://youtu.be/7KlEt2jbl0g

 

oraz lektury listu do rodziców przygotowanego przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie w Puławach.

Rocznica Odzyskania Niepodległości

 

 

W środę 11 listopada, przypadła 97. Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Narodowe Święto Niepodległości to najważniejsze święto państwowe w ciągu roku. Jest obchodzone dla upamiętnienia 11 listopada 1918 r. kiedy to Polska odrodziła się po 123 latach niewoli.

Jak co roku, nasze gimnazjum, reprezentowane było w miejskich uroczystościach patriotycznych, które rozpoczęły się mszą w kościele pod wezwaniem św. Józefa na Włostowicach. Wzięli w nich udział uczniowie: Alicja Drab, Aleksandra Wróbel, Adrianna Kosmala, Gabriela Lasek, Michał Firlej oraz Daniel Mazur, pod opieką pani Renaty Lis. Następnie odbyło się składanie okolicznościowych wiązanek przy pomniku Odzyskania Niepodległości.

 

Natomiast społeczność gimnazjum świętowała Narodowe Święto Niepodległości w czwartek 12 listopada. Uczniowie najpierw obejrzeli krótki film „Animowana historia Polski”, a następnie sprawdzili swoją wiedzę z historii Polski, bowiem odbył się „Mały test z historii Polski”. Uczniowie zmierzyli się z 33 pytaniami. Najlepsze wyniki uzyskali:

Julia Wróbel – 2B – 32 pkt

Sandra Podstawek – 2B – 31 pkt

Kamil Kowalewski – 2B – 31 pkt

Piotr Borowiecki – 3B – 31 pkt

Patryk Lewtak  – 3B – 31 pkt

Konkurs „NIKOTYNIE NIE !”

W dniu 19 listopada br. w Zespole Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach odbędzie się Wojewódzki Konkurs Profilaktyczny „NIKOTYNIE NIE!”.

 

W celu wyłonienia reprezentanta naszego gimnazjum w kategorii „Test wiedzy”, 16 listopada br. odbędą się wewnątrzszkolne eliminacje konkursowe.

 • Drugą kategorią konkursową jest wiersz który najtrafniej będzie propagował treści antytytoniowe.
 • Trzecią kategorią jest forma teatralna – drama o treści antynikotynowej.

 

Wszystkich uczniów, którzy chcą wziąć udział w wymienionych kategoriach konkursowych zapraszamy do pokoju 314 po szczegóły i niezbędne materiały.

 

Literatura przydatna podczas przygotowywania się do konkursu:

 

 1. PODRĘCZNIK W ZAKRESIE STOSOWANIA USTAWY O OCHRONIE ZDROWIA PRZED NASTĘPSTWAMI UŻYWANIA TYTONIU I WYROBÓW TYTONIOWYCH, wydawca: Główny Inspektorat Sanitarny, Warszawa 2012.
 2. Szkoły wolne od dymu tytoniowego, wydawca: Główny Inspektorat Sanitarny, Warszawa 2012.
 3. Strona internetowa: www.euro.who.int/poland - Stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce (w języku angielskim).
 4. Strona kampanii: www.niezpapierosem.pl

 

Szczegóły konkursu na stronie www.zs1.pulawy.pl 

 

W celu przygotowania się do testu wiedzy załączony jest Quiz Antytnikotynowy wraz z odpowiedziami.

Światowy Dzień Godności

 

W październiku w klasach pierwszych odbyła się lekcja poświęcona tematowi godności ludzkiej. Rozmawialiśmy o tym co to znaczy żyć godnie i jakie zachowania naruszają poczucie godności. Doszliśmy do tego, że tą najważniejszą i najbardziej delikatną część naszego ja – godność  - chroni wzajemny szacunek. Okazujemy go słowami, tonem głosu, spojrzeniem, gestem, zachowaniem:

 

 • uśmiechem i przyjaznym patrzeniem w oczy
 • spokojnym i niezbyt głośnym tonem głosu
 • brakiem wulgaryzmów
 • używaniem magicznych słów
 • życzliwością
 • niezakłócaniem spokoju sobie i innym
 • punktualnością

 

 

 

 

Więcej na stronie http://dziengodnosci.pl/view/project 

 

Więcej zdjęć znajduje się w naszej GALERII.

Jolanta Żmudzka

Projekt edukacyjny dla klas drugich

W związku z realizacją projektów edukacyjnych w klasach drugich przedstawiamy listę tematów, które będą realizowane w br. szkolnym oraz opiekunów poszczególnych projektów. Uczniowie klas drugich są zobowiązani do wyboru tematu oraz skontaktowanie się z opiekunem w celu omówienia problematyki poruszanej w wybranym projekcie. Również uczniowie klas trzecich, którzy do tej pory nie zrealizowali projektu winni dokonać wyboru określonego tematu.

 

Własny temat projektu mogą również zaproponować uczniowie i zwrócić się do jednego z nauczycieli o podjęcie się opieki nad jego realizacją.

 

Wyboru tematu należy dokonać najpóźniej do 30 listopada 2015 r. zgłaszając to do opiekuna i wychowawcy klasy. Uczniowie, którzy nie dokonają wyboru tematu w ww. terminie zostaną dołączeni do określonej grupy projektowej lub zostanie im przydzielony temat.

 

Więcej informacji o zadaniach do wykonania w poszczególnych projektach u nauczycieli opiekunów i TU

 

L.p.

Temat

Opiekun

1.

Świadkowie historii

 

R. Lis

2.

W jaki sposób zareklamujesz swoje miasto koledze z zagranicy?

3.

Jakie korzyści uzyskała moja gmina po wejściu Polski do Unii Europejskiej?

4.

„Ponglish” – czyli rozmówki Polaków na Wyspach.

S. Jasek

5.

Od kreatywności do przedsiębiorczości

H. Bilotserkovets

6.

Fitness – historia, zdrowie, rekreacja

S. Śliwiak

7.

Ile jest języków angielskich na świecie?

Ł. Koczkodaj

8.

Symetria wokół nas

M. Kuś

9.

Dlaczego uczymy się o solach?

 

 

 

B. Księżak

10.

Co wydarzyło się w Górach Izerskich? - kwaśne deszcze, ich powstawanie i wpływ na środowisko

11.

O zjawiskach fizycznych językiem fizyków, malarzy i poetów, czyli o różnym sposobie opisywania świata

12.

Ciekawe zjawiska fizyczne – pioruny

13.

Figury możliwe i niemożliwe w naszym otoczeniu

R. Chołaj

14.

Zasady racjonalnego odżywiania się

E. Blaim-Główczyńska

15.

Miasto Puławy - moja mała ojczyzna

Marcin Kika

16.

Miłość niejedno ma imię

B. Grontkowska

 

Dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny

 

Instrukcja pierwszego logowania

Katalog biblioteki szkolnej

Zegar
Kalendarz

Linki


 

images/men.gif

 

 

 

 

 

Nasze prace

Prace Krzysztofa Żywko

 

Prace Emilii Saran

 

Origami modułowe

 

 

 Rysunki Sary Superson

 

 Rysunki Maćka Korczaka

 

 

Rysunki Emilki Gawrylak

 

Fotografie Amadeusza Górskiego

 

 

Rysunki Ady Śliwczyńskiej

Mapa satelitarna
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )