Menu główne
Materiały edukacyjne
O nas
Samorząd Uczniowski
Pedagog i Psycholog
BIBLIOTEKA
Przedmioty

Zmiana numerów telefonów

 Informujemy, że od 2 marca 2015 r. zmianie ulegną numery telefonów do gimnazjum. Dotychczasowe numery nie będą już aktywne.

 

Dyrektor

81 4586615

Sekretariat

81 4586616

Pedagog

81 4586617

 

 

Informacja dla uczniów i rodziców klas trzecich

 

Prosimy rodziców i uczniów klas trzecich o zapoznanie się z informacją dotyczącą egzaminu gimnazjalnego. Wychowawcy klas omówią procedury na godzinach wychowawczych.

 

 

Antoni Czapla i Henryk Szymajda

ANTONI FELIKS CZAPLA  - HENRYK SZYMAJDAGroźny”

25 luty 1946 – 25 luty 2015

Sztafeta

 

W związku z kolejną rocznicą, złożyliśmy wizytę na cmentarzu parafialnym przy grobie Antoniego Czapli i Henryka Szymajdy, którym opiekujemy się jako szkoła. Grupkę uczniów z klasy pierwszej do grobu zaprowadzili starsi koledzy z klas II i III. Przekazali najważniejsze informację, zapalili znicze, wspomnieli zmarłych w modlitwie, zaprowadzili pod dąb, który mógł być ostatnim widokiem w życiu Antoniego i Henryka. Mamy nadzieje, że za rok nasi dzisiejszy pierwszoklasiści przekażą to zobowiązanie swoim młodszym kolegom. Sztafeta rozpoczęta.

 

ANTONI FELIKS CZAPLA  (sądzony jako Feliks), żołnierz AK

Syn Henryka i Leokadii z domu Gądek, urodzony 25 V 1925 r. w Leśniczówce gm. Karczmiska, miał młodszą siostrę Wiesławę. Ukończył 7 oddziałów szkoły powszechnej w Opolu Lubelskim.

W czasie okupacji niemieckiej pracował jako robotnik przy budowie magazynów zbożowych. W 1945 r. zapisał się początkowo do gimnazjum zawodowego w Kazimierzu Dolnym, następnie zgłosił się do wojska. Został przydzielony do kompanii wartowniczej w Lublinie, która ochraniała areszty i więzienie na Zamku Lubelskim.

Skierowany na wartę aresztu UB na ulicy Narutowicza widział, jak okrutnie obchodzą się tam w czasie śledztwa z osadzonymi więźniami. Postanowił uciec z wojska. Po zdezerterowaniu ukrywał się przez kilka miesięcy u mieszkających w Szczekarkowie rodziców. Wskazany przez konfidenta, został aresztowany. Osadzono go w areszcie PUBP w Puławach, gdzie był przesłuchiwany i torturowany. W dniu 25 II 1946 r. Wojskowy Sąd Rejonowy w Lublinie, orzekający jako doraźny na sesji wyjazdowej w Puławach, skazał go na podstawie aktu oskarżenia sporządzonego przez puławskie UB na karę śmierci.

Razem z nim skazani zostali na śmierć: Tadeusz Kruk ps. Cygan, s. Jana z Klementowic, Kazimierz Osiecki, s. Józefa z kol. Celejów, Henryk Szymajda ps. Groźny, s. Wojciecha z Karmanowic. Wyroki wykonano zaraz po rozprawie. Rozstrzelanych pogrzebano w jednym dole, w lesie przy cmentarzu w Puławach.

 

Źródła: Arch. UOP w Lublinie, 12/14, s. 66; Relacja siostry Wiesławy Dudek z Poniatowej (zb. Pryw. ZL)

 

 

SZYMAJDA HENRYK ps. Groźny, żołnierz AK i WiN

 

Syn Wojciecha i Marii z Sadurskich, urodzony 19 IV 1921 r. we wsi Klementowice, rolnik.

Aresztowany przez Niemców w 1942 r., skierowany został na przymusowe roboty w Rzeszy. Dzięki staraniom siostry, Anny Tusińskiej, został zwolniony z transportu do Niemiec.

Brał udział w konspiracji pod ps. Groźny, na placówce AK pod dowództwem Klemensa Rodzika, w rejonie 9. Obwodu puławskiego. Uczestniczył w wielu akcjach sabotażowo-dywersyjnych placówki. Wiosną 1944 r. brał udział w ochronie zrzutu na „zrzutowisku” Niezabitów-Zofijanka. W dniu 22 VII 1944 r. uczestniczył w akcji na niemiecki pociąg wiozący broń, który na stacji w Klementowicach został po walce zatrzymany, zaś broń zabrana przez partyzantów i zmagazynowana.

Po wejściu Armii Czerwonej H. Szymajda pozostał w konspiracji i nie ujawnił się w 1945 r. W czasie pacyfikacji powiatu puławskiego przez oddziały KBW, funkcjonariuszy UB i MO został w 15 II 1946 r. aresztowany w Klementowicach, wraz z pięcioma innymi mieszkańcami tej wsi. Ujętych żołnierzy AK wywieziono do aresztu PUBP w Puławach. Po pięciu dniach, 22 II 1946 r., wszyscy oni zostali – pod zarzutem działalności w nielegalnej organizacji – skazani przez Wojskowy Sąd Doraźny z Lublina na karę śmierci. Byli to Feliks Czapla, Tadeusz Kruk ps. Cygan, Kazimierz Osiecki, Klemens Rodzik ps. Kajak i Henryk Szymajda ps. Groźny. Wszystkich pięciu rozstrzelano 25 II 1946 r. na cmentarzu w Puławach i na miejscu pogrzebano.

Sąd Wojewódzki w Lublinie, orzekający w 1991 r., unieważnił wyrok z 1946 r. stwierdzając, że zatrzymanie, skazanie i stracenie nastąpiło w wyniku działalności Henryka Szymajdy jako żołnierza Armii Krajowej i członka WiN.

 

Źródła: Sąd Okręgowy Lubelski IV KO 578/91; Relacja I. Wijaszko z Klementowic (zb. Pryw. ZL)

 

Biogramy i zdjęcie pochodzą z publikacji Zofii Leszczyńskiej ”Ginę za to co najgłębiej człowiek ukochać może”

część II, Wydawnictwo TEST , Lublin 2003

Sukces Daniela Mazura

18 lutego 2015 r. Daniel Mazur, uczeń klasy 1B, otrzymał wyróżnienie w VI Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Absolwentów III Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie. Przedstawił wiersz "Drzewo Judasza" ks. prof. Alfreda Wierzbickiego oraz "Dom Matki" Anny Kamieńskiej. Do konkursu Daniela przygotowywała pani Barbara Grontkowska. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 


Jolanta Żmudzka 

DOJRZEWANIE NASTOLATKA – DLACZEGO TAK TRUDNO TO WYTRZYMAĆ

W okresie dojrzewania wpływ rodziny na dziecko ulega zmianie. Następuje kryzys autorytetu rodziców i dorosłych w ogóle. Dochodzi do coraz częstszych konfliktów z rodzicami. Konflikt pokoleń spowodowany zwiększaniem się krytycyzmu, sprawniejszym dostrzeganiem błędów, wyższym poziomem myślenia w efekcie prowadzi także do osłabienia więzi emocjonalnej z rodziną. Dojrzewanie jest procesem przeobrażania się dziecka w osobę dorosłą, stopniowego kształtowania się zdolności pozwalających sprostać wymaganiom, jakie stawia przed człowiekiem dorosłe.

Wzrost sprawności umysłowej powoduje zwiększanie się zdolności obserwacji i oceny dziecka i bardziej krytyczne dostrzeganie braków u rodziców. Nastolatek zauważa, że głoszone przez dorosłych zasady nie są tak naprawdę przez nich przestrzegane, czyli ich teorie nie zawsze znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości. Prowadzi to do ogólnej utraty zaufania do dorosłych. Jest to dominujące tło kłótni z rodzicami, które z kolei owocują osłabieniem się więzi emocjonalnej z rodziną i obojętnością na jej problemy. Następną konsekwencją jest uznanie przez rodziców, iż zachowanie ich dziecka jest sygnałem tego, że nie potrzebuje ono już tyle wsparcia i miłości co przedtem. Nic jednak bardziej mylnego – nastolatek, w sensie zaspokajania potrzeb psychicznych powinien być traktowany jak małe dziecko, chociaż bardzo ciężko jest to wobec niego zastosować ze względu na jego arogancję, konfliktowość, często niewdzięczność. 

 

Więcej informacji na powyższy temat znajduje się w zakładce Pedagog i Psycholog.

 

Poniżej krótki film z dedykacją dla rodziców:)

 

 

 

Pedagog

Ilona Wrótniak-Terlecka

Szkolna Zamieniada Swap Party!

W piątek 30 stycznia 2015 r. w naszej szkole mieć będzie miejsce impreza pod nazwą „SZKOLNA ZAMIENIADA”. Impreza odbędzie się w ramach krzewienia edukacji globalnej i będzie organizowana przez członków oraz opiekunów Szkolnego Koła Wolontariackiego. Głównym celem wydarzenia jest kształtowanie postawy świadomej oraz odpowiedzialnej konsumpcji wśród młodych ludzi. W  trakcie imprezy uczniowie będą mogli wymieniać między sobą zużyte bądź niepotrzebne ubrania, książki, stary sprzęt elektroniczny itp. Rodzice/opiekunowie uczniów chcących wziąć udział w imprezie winni wypełnić kartę zgody na udział osoby nieletniej w tzw. wymianie bezgotówkowej. Taka zgoda jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa w „Szkolnej Zamieniadzie”.

Oto regulamin imprezy:

I. KATEGORIE RZECZY DO WYMIANY

 1. Rodzaj ASORTYMENTU, który przyjmujemy na WYMIANĘ to:
  NIEPOTRZEBNE ubrania, akcesoria, biżuteria, książki, płyty CD, gry, filmy, sprzęt elektroniczny itp.
 2. Rzeczy do wymiany mają być CZYSTE oraz BEZ USZKODZEŃ.
 3. Zabrania się wnoszenia oraz wymiany takimi rzeczami jak: BIELIZNA, OBUWIE, CENNY SPRZĘT ELEKTRONICZNY

 II. ZASADY WYMIANY RZECZY Z INNYMI UCZESTNIKAMI

 1. Warunkiem udziału w imprezie jest dostarczenie organizatorom karty zgody od rodziców/opiekunów na uczestnictwo w wymianie bezgotówkowej.
 2. Uczestnik przy wejściu zgłasza się do opiekunów/osób nadzorujących, w wyznaczonym miejscu jego rzeczy zostaną przejrzane i przeliczone. Dowodem na oddanie rzeczy będzie wizytówka z  liczbą rzeczy przekazanych na wymianę.
 3. Za przyniesione rzeczy nie pobieramy opłaty od innych uczestników wymiany, transakcja jest bezgotówkowa, tzw. barter.
 4. Udział w imprezie „Szkolna Zamieniada” biorą tylko ci uczniowie, którzy przyniosą rzeczy na wymianę.
 5. Można wnieść maksymalnie 5 – 10 rzeczy do wymiany.
 6. Obowiązuje zasada: "sztuka za sztukę" - czyli ile rzeczy oddasz tyle możesz sobie wybrać.
 7. Wnosząc rzeczy na wymianę licz się z tym, że mogą one do Ciebie nie wrócić.
 8. Wybrane przez siebie rzeczy nie podlegają wymianie ani zwrotowi; po odejściu reklamacja nie będzie rozpatrywana
 9. Ubrania oraz przedmioty przez nikogo nie wybrane i pozostawione w miejscu zorganizowanej wymiany - zostaną po zakończeniu imprezy przekazane właścicielom.

 III. BEZPIECZEŃSTWO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Osoby nadzorujące imprezę dołożą wszelkich starań, aby osobiste rzeczy uczestników wymiany nie zostały zagubione, skradzione, zniszczone.

 IV. OGÓLNE ZASADY

 1. „Szkolna Zamienianda” to przede wszystkim zabawa dlatego nie przynośmy rzeczy, które są bardzo wartościowe oraz w dalszym ciągu nam potrzebne.
 2. Uczestnicy wymiany zobowiązani są do dbania o porządek przy przeglądaniu rzeczy.
 3. Udział w imprezie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

KARTA ZGODY DO WYPEŁNIENIA PRZEZ RODZICA LUB OPIEKUNA!!!

 

Dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny

 

Instrukcja pierwszego logowania

Katalog biblioteki szkolnej

Zegar
Kalendarz

Linki


 

images/men.gif

 

 

 

 

 

Nasze prace

Prace Krzysztofa Żywko

 

Prace Emilii Saran

 

Origami modułowe

 

 

 Rysunki Sary Superson

 

 Rysunki Maćka Korczaka

 

 

Rysunki Emilki Gawrylak

 

Fotografie Amadeusza Górskiego

 

 

Mapa satelitarna
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )